Montessori peutergroep

peutergroep

Fijne en professionele opvang

stichting kinderopvang kralingen

De Montessori Peutergroep Kralingen bestaat uit een team van 4 pedagogisch medewerkers en een locatiemanager. Met ingang van 2018 is de MPK geregistreerd als kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze wijziging is het gevolg van de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hierdoor krijgt een deel van de ouders die gebruik maken van de MPK recht op kinderopvangtoeslag. U kunt op www.toeslagen.nl kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De peuteropvang bij de MPK komt niet in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente omdat de MPK niet met een gecertificeerd programma van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werkt. VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

stichting kinderopvang kralingen

Voorbereiding op basisschool

De peuteropvang is gericht op leren, spelen en ontwikkeling. Er zijn veel activiteiten in kleine groepjes met de nadruk op interactie. Bij de MPK willen we de kinderen de ruimte bieden om nieuwe dingen te ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes om te gaan.
De Montessori Peuterspeelzaal is de ideale voorbereiding op de basisschool.

stichting kinderopvang kralingen

Unieke buitenplek

Montessori Peutergroep Kralingen (MPK) is een peuterschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De MPK is gehuisvest in het rood/witte houten gebouw (de blokhut) op het terrein van Speeltuin Vereniging Kralingen. Hier hebben de kinderen beschikking over een gezellige groepsruimte en een schitterend buitenterrein grenzend aan het Arboretum.

stichting kinderopvang kralingen

Montessori

Maria Montessori hanteerde de lijfspreuk ‘help mij het zelf te doen’. Dit is voor onze peutergroep een belangrijk uitgangspunt. De peuters kunnen de wereld ontdekken met specifiek Montessori materiaal, maar er is bijvoorbeeld ook volop knutselmateriaal en een poppenhoek. De aangrenzende speeltuin biedt de kinderen alle mogelijkheden om zich op motorisch gebied verder te ontwikkelen.

Laura Veenema
Locatiemanager
ma/di/wo/do

Montessori Peutergroep Kralingen is alleen geopend tijdens de schoolweken.
De standaard openingstijd is van 8.00 uur tot 12.30 uur.

Bij de MPK kunt u kiezen uit twee groepen met vaste dagen combinaties:

Maandag, dinsdag, donderdag of

Maandag, woensdag, vrijdag

U kunt geen andere dagencombinatie kiezen omdat we bewust met vaste groepen kinderen werken.

De MPK is tijdens alle schoolvakanties gesloten.

Verdere sluitingsdagen zijn:
2e paasdag, maandag 13 april 2020
Koningsdag, maandag 27 april 2020
Bevrijdingsdag, maandag 5 mei 2020 
Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
2e Pinksterdag, maandag 1 juni 2020

Onze jaarlijkse beleidsdag op vrijdag 9 oktober 2020 gaat dit jaar niet door ivm Covid19. Alle locaties zijn die dag gewoon geopend!

Het uurtarief bij de Montessori Peutergroep bedraagt in 2020 € 7,57.

Klik hier voor een volledig overzicht van prijzen voor de MPK in 2020.

Kinderopvangtoeslag
Via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst aanvragen, hiervoor dient u ook het LRK nummer 228890809 van Montessori peutergroep in te vullen.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, maakt u dan een afspraak met Natasja Knappert 010 2409424.

Montessori Peutergroep Kralingen heeft twee groepen:

Zon | 2 -4 jaar

 

Regenboog | 2 -4 jaar
regenboog@stkk.nl

 

De groepen hebben vaste dagen combinaties waardoor de kinderen steeds met dezelfde kinderen in de groep zitten:
maandag - dinsdag - donderdag of
maandag - woensdag - vrijdag

stichting kinderopvang kralingen

Komen jullie langs voor een kennismaking?