Montessori peutergroep

peutergroep

Fijne en professionele opvang

stichting kinderopvang kralingen

De Montessori Peutergroep Kralingen bestaat uit een team van 4 pedagogisch medewerkers en een locatiemanager. De MPK is geregistreerd als kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierdoor hebben ouders die gebruik maken van de MPK recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt op www.toeslagen.nl kijken of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De peuteropvang bij de MPK komt niet in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente omdat de MPK niet met een gecertificeerd programma van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werkt. VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

stichting kinderopvang kralingen

Voorbereiding op basisschool

De peuteropvang is gericht op leren, spelen en ontwikkeling. Er zijn veel activiteiten in kleine groepjes met de nadruk op interactie. Bij de MPK willen we de kinderen de ruimte bieden om nieuwe dingen te ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes om te gaan.
De Montessori Peuterspeelzaal is de ideale voorbereiding op de basisschool.

stichting kinderopvang kralingen

Unieke buitenplek

Montessori Peutergroep Kralingen (MPK) is een peuterschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De MPK is gehuisvest in het rood/witte houten gebouw (de blokhut) op het terrein van Speeltuin Vereniging Kralingen. Hier hebben de kinderen beschikking over een gezellige groepsruimte en een schitterend buitenterrein grenzend aan het Arboretum.

stichting kinderopvang kralingen

Montessori

Maria Montessori hanteerde de lijfspreuk ‘help mij het zelf te doen’. Dit is voor onze peutergroep een belangrijk uitgangspunt. De peuters kunnen de wereld ontdekken met specifiek Montessori materiaal, maar er is bijvoorbeeld ook volop knutselmateriaal en een poppenhoek. De aangrenzende speeltuin biedt de kinderen alle mogelijkheden om zich op motorisch gebied verder te ontwikkelen.

Laura Veenema
Locatiemanager
ma/di/wo/do

Montessori Peutergroep Kralingen is alleen geopend tijdens de schoolweken.

De standaard openingstijd is van 8.00 uur tot 12.30 uur.
Bij de MPK kun je kiezen uit twee groepen met vaste dagen combinaties:
Maandag, dinsdag, donderdag of

Maandag, woensdag, vrijdag incl. lunch!

Je kunt geen andere dagencombinatie kiezen omdat we bewust met vaste groepen kinderen werken.

De MPK is tijdens alle schoolvakanties gesloten.

Verdere sluitingsdagen in 2021 zijn:
2e paasdag, maandag 5 april 2021
Koningsdag, dinsdag 27 april 2021

Beleidsdag, woensdag 3 november 2021,
2e Pinksterdag, maandag 24 mei 2020

Op woensdag 3 november heeft SKK haar jaarlijkse beleidsdag. Alle locaties zijn die dag gesloten!

Het uurtarief bij de Montessori Peutergroep bedraagt in 2021 € 7,80.

Klik hier voor een volledig overzicht van prijzen voor de MPK in 2021.

Kinderopvangtoeslag
Via www.toeslagen.nl kun je de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst aanvragen, hiervoor dien je ook het LRK nummer 228890809 van Montessori peutergroep in te vullen.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, maak dan een afspraak met Natasja Knappert 010 2409424.

Montessori Peutergroep Kralingen heeft twee groepen:

Zon | 2 -4 jaar

 

Regenboog | 2 -4 jaar
regenboog@stkk.nl

 

De groepen hebben vaste dagen combinaties waardoor de kinderen steeds met dezelfde kinderen in de groep zitten:
maandag - dinsdag - donderdag of
maandag - woensdag - vrijdag

stichting kinderopvang kralingen

Komen jullie langs voor een kennismaking?