Corona

Het laatste nieuws

stichting kinderopvang kralingen

Via deze pagina geven we je informatie over SKK en het coronavirus.

Alle locaties van SKK zijn gewoon open. Kinderen zonder klachten zijn van harte welkom!

Mijn kind heeft klachten, mag hij/zij naar de opvang?

We volgen de beslisboom van het RIVM. Deze beslisboom is een leidraad waarmee je kunt
beoordelen of je kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Op de site van de
rijksoverheid vind je meer informatie over quarantaine voor gezinnen met kinderen.

Compensatie kinderopvangkosten tweede lockdown periode

De Rijksoverheid heeft de regeling bekend gemaakt inzake de compensatie voor ouders die gedurende de corona-sluiting hun facturen normaal hebben doorbetaald. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen rond 21 mei een brief van het SVB en ontvangen de compensatie rond 28 mei. De hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op de zogenaamde peildatum (d.d. 21 februari 2021) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Er kan bezwaar worden gemaakt.  Deze compensatieregeling heet officieel tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO). 

Het bedrag boven het maximum uurtarief is door SKK gecompenseerd aan de ouders die geen gebruik hebben gemaakt van noodopvang. Het laatste tranche covid compensatie over naschoolse opvang in de 1e twee weken van de maand april wordt verrekend met de incasso van de maand juni.


Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling ’tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB, voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)

Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen). 

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang moeten bij hun kinderopvang organisatie een “Verklaring Kinderopvang” aanvragen. U kunt ons voor dit verzoek een mail sturen aan n.knappert@stkk.nl. Wij zullen de verklaring volledig invullen, uitprinten en ondertekenen. De ondertekende Verklaring Kinderopvang sturen we u als scan weer retour. 

Zie voor de uitgebreide toelichting de websites van:

De Rijksoverheid

De SVB

De Verklaring Kinderopvang

 

 

 

Nieuwe ouders en rondleidingen

Ook in deze bijzondere tijd is het mogelijk nader kennis te maken met onze organisatie. We kunnen je telefonisch aanvullende informatie geven en een filmpje toesturen van een rondleiding door onze locaties (deze zijn ook te zien via onze website, klik op de locatie van je keuze en scroll naar beneden) je liever persoonlijk langs komen, dan maken we hier in overleg een afspraak voor. In verband met de maatregelen is maximaal één ouder welkom. We verzoeken je een mondkapje te dragen. Op tijden dat de kinderen in de groepen of buiten zijn laten we je graag onze locaties zien. We zorgen er hierbij voor dat de corona maatregelen worden gewaarborgd. Door de transparantie van onze gebouwen kun je op een veilige manier toch de groepen en kinderen bekijken.  

Toegang tot de locaties

Contacten met ouders en andere bezoekers vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Daarom dragen ouders hun kind bij de toegangsdeuren aan onze medewerkers over. Ook met leveranciers en andere bezoekers onderhouden we de contacten waar mogelijk buiten.

Hygiëne en ventilatie

Vanzelfsprekend is er in deze tijd extra aandacht voor aanvullende hygiëne- en ventilatiemaatregelen. SKK volgt hierin de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.