Montessori peutergroep

montessori peutergroep kralingen

Fijne en professionele opvang

stichting kinderopvang kralingen

De Montessori Peutergroep Kralingen bestaat uit een team van 2 pedagogisch medewerkers en een locatiemanager. De peutergroep is geregistreerd als kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierdoor hebben ouders die gebruik maken van de groep recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt op toeslagen.nl kijken of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De peuterspeelzaal bij de Montessori Peutergroep komt niet in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente omdat deze niet met een gecertificeerd programma van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werkt. VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

stichting kinderopvang kralingen

Voorbereiding op basisschool

De peuteropvang is gericht op leren, spelen en ontwikkeling. Er zijn veel activiteiten in kleine groepjes met de nadruk op interactie. Bij de Montessori peutergroep in Rotterdam willen we de kinderen de ruimte bieden om nieuwe dingen te ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes om te gaan.
De Montessori Peuterspeelzaal is de ideale voorbereiding op de basisschool.

stichting kinderopvang kralingen

Unieke buitenplek

Montessori Peutergroep Kralingen is een peuterschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep is gehuisvest in het rood/witte houten gebouw (de blokhut) op het terrein van Speeltuin Vereniging Kralingen. Hier hebben de kinderen beschikking over een gezellige groepsruimte en een schitterend buitenterrein grenzend aan het Arboretum.

stichting kinderopvang kralingen

Montessori peuterspeelzaal

Maria Montessori hanteerde de lijfspreuk ‘help mij het zelf te doen’. Dit is voor onze peutergroep een belangrijk uitgangspunt. De peuters kunnen de wereld ontdekken met specifiek Montessori materiaal, maar er is bijvoorbeeld ook volop knutselmateriaal en een poppenhoek. De aangrenzende speeltuin biedt de kinderen alle mogelijkheden om zich op motorisch gebied verder te ontwikkelen.

Aanspreekpunt

Laura Veenema
Locatiemanager
ma/di/wo/do

Openingstijden Montessori peuterspeelzaal

Montessori Peutergroep Kralingen is alleen geopend tijdens de schoolweken.

De standaard openingstijd is van 8.00 uur tot 12.30 uur.
De peuterspeelzaal biedt uitsluitend onderstaande vaste dagen combinatie:
Maandag-, dinsdag-, donderdagochtend incl. lunch!

Je kunt geen andere dagencombinatie kiezen omdat we bewust met een vaste groep kinderen werken.


De Montessori Peutergroep Kralingen is tijdens alle schoolvakanties gesloten.

Verdere sluitingsdagen in 2024 zijn:

2e paasdag: Maandag 1 april
Hemelvaartsdag: Donderdag 9 mei
2e pinksterdag: Maandag 20 mei
Studiedag: Vrijdag 18 oktober
Nieuwjaarsdag : Woensdag 1 januari 2025

Lustrum Stichting Kinderopvang Kralingen: Donderdag 20 juni een feestelijke activiteit voor alle ouders in het Arboretum SKK 20 jaar! (de uitnodiging volgt nog)

Onze tarieven

Het uurtarief bij de Montessori Peutergroep bedraagt in 2024 € 9,30.

Klik hier voor een volledig overzicht van prijzen voor de MPK in 2024.

Kinderopvangtoeslag
Via www.toeslagen.nl kun je de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst aanvragen, hiervoor dien je ook het LRK nummer 228890809 van Montessori peutergroep in te vullen.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, maak dan een afspraak met Natasja Knappert 010 2409424.

Groepen

Montessori Peutergroep Kralingen heeft 1 groep:

Regenboog | 2 -4 jaar
regenboog@stkk.nl

De Regenboog groep heeft vaste dagen op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen. Zo heeft de groep altijd dezelfde kind samenstelling met vaste pedagogisch medewerkers 

stichting kinderopvang kralingen

Komen jullie langs voor een kennismaking?