Inschrijven

Wat leuk dat jullie je willen inschrijven voor kinderopvang in Kralingen! Klik op de onderstaande button om je gegevens in te vullen!

stichting kinderopvang kralingen

Vaak gestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan een inschrijving?

Nee. Je kind(eren) inschrijven is kosteloos. Je betaalt alleen zodra er opvang wordt afgenomen.

Na het tekenen van de plaatsingsovereenkomst houden we u echter wel aan één maand opzegtermijn, ook als de opvang nog niet gestart is.

Wanneer kan ik een reactie op mijn inschrijving verwachten?

We sturen binnen een week een schriftelijke bevestiging dat we de inschrijving ontvangen hebben en dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst.

Wanneer is er plek voor mijn kind?

Wanneer de gewenste startdatum binnen vier maanden na de inschrijfdatum valt, kijken we meteen wat de mogelijkheden zijn en informeren je daar zo spoedig mogelijk over. Ligt de startdatum verder dan vier maanden na de inschrijfdatum, dan komt je kind op de wachtlijst. We streven ernaar je uiterlijk rond vier maanden voor de gewenste startdatum te informeren over de mogelijkheden. Op de wachtlijst bepaalt de inschrijfdatum de volgorde. We werken met een voorrangswachtlijst voor broertjes en zusjes en voor aanvragen van extra dagen van al geplaatste kinderen. Daarnaast is er een wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij SKK.

Wanneer de groepen vol zijn, zijn we voor plaatsingsmogelijkheden afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning. Er komen dagelijks mutaties binnen dus er ontstaan zeker mogelijkheden, echter het is hierdoor moeilijk om een inschatting te maken hoe lang het duurt voordat er plaatsingsmogelijkheden zijn.

Hoe groot is dat de kans dat we snel opvang hebben?

Dat hangt van meerdere factoren af, om hoeveel dagen het gaat, welke dagen, de leeftijd van je kind en hoe flexibel je bent. Een kans op een plek voor twee dagen is groter dan meteen voor vier of vijf dagen. Als we niet meteen op de gewenste dagen plek hebben, helpt het soms als je eerst tijdelijk andere dagen afneemt. Je komt dan op de interne wachtlijst voor de gewenste dagen waarover we je, zodra er een mogelijkheid is, uiteraard direct informeren.

Wat zijn de kosten van kinderopvang?

Bij onze kinderdagverblijven kun je een pakket van 10 uur per dag afnemen. Veel andere organisaties bieden alleen pakketten van meer dan 10 uur per dag aan terwijl ouders hier geen gebruik van maken. Wij bieden ouders de keuze om 10 uur per dag af te nemen, maar natuurlijk is een uitgebreider pakket ook mogelijk. Verder kun je bij ons in de hele dagopvang kiezen voor een pakket met of zonder warm eten voor kinderen vanaf 1 jaar. Zo betaal je alleen wat je nodig hebt. De tarieven en pakketten vind je op onze website. Via onze rekentool kun je eenvoudig de netto kosten berekenen. Dit geeft een goede indicatie van de maandelijkse netto kosten die je kwijt bent aan opvang.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer ouders werken heb je recht op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst. Het gezamenlijk inkomen bepaalt de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Jaarlijks bepaalt de overheid de hoogte van het maximum uurtarief waarover ouders vergoeding krijgen. Alle kosten boven dit maximum uurtarief komen volledig voor rekening van de ouders. In 2023 is het door de overheid vastgestelde maximumuurtarief waarover kinderopvangtoeslag wordt toegekend voor de kinderdagopvang bepaald op €9,12 en voor de buitenschoolse opvang op €7,85

Hoeveel medewerkers staan er op de groep?

Dit ligt aan het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen op een groep. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de GGD. De beroepskracht-kind ratio is wettelijk bepaald, de regels zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Is er een minimum aantal dagen dat we af moeten nemen?

Bij onze kinderdagverblijven kiezen we er bewust voor om alleen plaatsingen aan te bieden voor twee of meer dagen. De ervaring leert dat kinderen sneller wennen wanneer ze minimaal twee dagen per week komen. Er ontstaat dan meer herkenning en gewenning aan de vaste medewerkers, andere kinderen en het dagritme op de groep. Daarbij vinden we het ook voor de andere kinderen belangrijk dat er niet te veel verschillende kinderen per dag aanwezig zijn.
Bij de naschoolse opvang kan een willekeurig aantal dagen afgenomen worden. Bij peuterschool Montessori Peutergroep Kralingen werken we met een vaste (halve) dagen combinatie op: maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Zo zijn hier steeds dezelfde kinderen en pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit maakt het makkelijker om net als in een schoolklas met de hele groep de volgende dag verder te werken aan een thema of ontwikkelingsgebied.

Wat zijn jullie openingstijden?

Kinderdagverblijf Marijke is open van 7 uur tot 18.30 uur. Kinderdagverblijf Skippy van 7.30 uur tot 18.30 uur. Je kunt uit verschillende pakketten kiezen, zodat je alleen betaalt voor de uren die je nodig hebt. Je neemt minimaal 10 uur per dag af en maximaal 11,5 uur.
De naschoolse opvang is tijdens vakanties en studiedagen geopend van 8.15 uur tot 18.30 uur en in schoolweken van einde schooltijd tot 18.30 uur. Ook hier kun je een keuze maken uit verschillende pakketten. De kinderdagverblijven en naschoolse opvanglocaties van SKK zijn het gehele jaar geopend, ook in de kerstvakantie.

Kan ik soms ruilen van dag(en) of een extra dag afnemen?

Bij SKK kun je binnen een termijn van twee weken ruilen van dag, mits de kind bezetting dit toelaat. Wanneer je incidenteel een extra dag af wilt nemen, vraag je dit aan bij de medewerkers van de groep, zij kijken of de groepsgrootte het toelaat. Je kunt tot twee weken vooruit een incidentele extra dag aanvragen.De naschoolse opvang is tijdens vakanties en studiedagen geopend van 8.15 uur tot 18.30 uur en in schoolweken van einde schooltijd tot 18.30 uur. Ook hier kun je een keuze maken uit verschillende pakketten. De kinderdagverblijven en naschoolse opvanglocaties van SKK zijn het gehele jaar geopend, ook in de kerstvakantie.

Hoe gaan jullie om met de vaccinatieplicht?

Nederland kent geen wettelijke vaccinatieplicht. Dit betekent dat je als ouder zelf kunt beslissen of je je kind wel of niet laat vaccineren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat het voor kinderopvangorganisaties niet is toegestaan om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Wij weigeren dan ook geen kinderen. Op dit moment wordt in de politiek echter gesproken over het aanpassen van de wet. Zodra de overheid het kinderopvangorganisaties toestaat om kinderen zonder vaccinatie te weigeren, zullen wij hierin meegaan.

Ik wil graag een rondleiding krijgen, hoe kan ik dat regelen?

Voor (aanstaande) ouders die een aanbod hebben gekregen of zich willen oriënteren is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken voor een rondleiding. Je kunt hiervoor zelf contact opnemen met de gewenste locatie. We informeren je dan over onze werkwijze en je krijgt een rondleiding. De rondleiding en het informatiegesprek duren ongeveer een uur, er is gelegenheid om vragen te stellen. We vragen je om vooraf je kind in te schrijven, via de button INSCHRIJVEN. Er is veel vraag naar onze dienstverlening, de inschrijfdatum bepaalt de volgorde op de wachtlijst. Inschrijven verplicht je tot niets, zie verder de veel gestelde vragen bij de button INSCHRIJVEN. Leuk dat je interesse hebt in onze locaties!