SKK
AL 20 JAAR BIJNA LEUKER DAN THUIS

HOE HET BEGON

Stichting Kinderopvang Kralingen bestaat 20 jaar, de geschiedenis van drie van de vijf locaties van SKK gaat verder terug dan 2004. Hoe dat zit lees je hieronder:

Kinderdagverblijf Marijke De geschiedenis van Kinderdagverblijf Marijke gaat terug naar 1950. In dat jaar werd in Kralingen door de ‘Stichting voor kinderbewaarplaatsen Rotterdam’ kinderbewaarplaats Marijke geopend voor 60 tot 70 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 6 jaar. Het pand was gelegen in Kralingen-West tussen de Vlinderstraat en de Zamenhofstraat. ‘Marijke’ ontving een gemeentelijke subsidie van 9300 gulden per jaar. De ‘verpleeg’ prijs voor ouders bedroeg 0,70 cent per dag. ‘De bewaarplaats moest veiligheid bieden aan kinderen die overdag de zorg van hun moeder moeten missen’. In 1963 werd een gemeentelijke subsidieregeling van kracht, door maatschappelijke veranderingen nam de vraag naar kinderopvang vanaf 1965 fors toe. De naam van de stichting veranderde in ‘Stichting voor kinderdagverblijven’ omdat de naam ‘kinderbewaarplaatsen’ teveel deed denken aan een soort ‘stalling voor kinderen’. Er behoorden 4 kinderdagverblijven tot deze stichting, indertijd allen vernoemd naar de toenmalige prinsesjes: Beatrix, Irene, Margriet en Marijke (die zich later Christina liet noemen.). In 1990 werd de ‘oude’ stichting omgezet in 4 nieuwe stichtingen. Stichting Kinderdagverblijf Marijke ging vanaf toen zelfstandig verder. In verband met renovatie en sanering van de wijk moest Kinderdagverblijf Marijke verhuizen. In 1993 werd het huidige pand van Kinderdagverblijf Marijke op het terrein bij Excelsior in gebruik genomen. Bijzondere vermelding: Pedagogisch medewerkster Marijke Buijs-de Lange heeft zelf als kind op locatie Marijke gezeten in het pand aan de Vlinderstraat en is daar in 1987 gaan werken. Zij werkt nog steeds met veel enthousiasme bij SKK, inmiddels bij Naschoolse Opvang de Speeltuin. Kinderdagverblijf Skippy Kinderdagverblijf Skippy begon in 1971 als een huiskamerproject in Alexanderpolder. Vrij snel daarna verhuisde Skippy naar de Korte Kade. Medio jaren ‘80 werd het huidige pand (voormalig schoolgebouw van de Montessori School Kralingen) aan de Vredehofweg – dat inmiddels in bezit is van SKK – in gebruik genomen. In 2012 werd de locatie grondig gerenoveerd en ging de capaciteit van drie naar vier groepen. Montessori Peutergroep Kralingen (MPK) Montessori Peutergroep Kralingen ontstond in 1988 en was jarenlang gehuisvest in een pand aan de Mecklenburglaan (waar nu de kantine van het Libanon Lyceum zit). In 2007 verhuisde deze locatie naar de hoek Honingerdijk waar de peutergroepen gebruik gingen maken van de blokhut in de speeltuin waar in de middaguren de naschoolse opvang gebruik van maakt. Voorheen bestond de MPK uit drie groepen, de vraag naar peuteropvang (halve dagen) is door de jaren heen afgenomen waardoor er momenteel met één groep wordt gewerkt. Naschoolse Opvang de Speeltuin locatie Honingerdijk en locatie Assendelftstraat De twee locaties van NSO de Speeltuin werden na het ontstaan van SKK opgericht.
 • Stichting Kinderopvang Kralingen (SKK) ontstaat in verband met fusie tussen Kinderdagverblijf Marijke en Kinderdagverblijf Skippy
 • De Wet Kinderopvang van kracht.
 • Start Naschoolse opvang (NSO) de Speeltuin, locatie Honingerdijk
 • Start 2e groep NSO de Speeltuin
 • Verruiming openingstijden Hele Dagopvang
 • Samenwerking met Sportclub Excelsior
 • Start 3e groep NSO de Speeltuin
 • Kantoor SKK verhuist naar Oostzeedijk beneden
 • Montessori Peutergroep Kralingen (MPK) sluit zich aan bij SKK.

  SKK heeft nu vier locaties:

  1. Kinderdagverblijf Marijke
  2. Kinderdagverblijf Skippy
  3. Naschoolse Opvang (NSO) de Speeltuin, locatie Honingerdijk
  4. Montessori Peutergroep Kralingen (MPK)
 • Start 4e en 5e groep NSO de Speeltuin in nieuwe blokhut in Speeltuin Kralingen
 • Pedagogisch beleid wordt herschreven
 • Start peuterplus activiteitenbegeleiding
 • Eerste mannelijke pedagogisch medewerker start bij de Naschoolse Opvang
 • Kinderdagverblijf Skippy bestaat 40 jaar
 • Introductie iPads voor medewerkers op de groepen, ouders kunnen zo aan het eind van de dag lezen wat hun kind gedaan heeft.
 • Grote verbouwing Kinderdagverblijf Skippy, pand aan de Vredehofweg wordt volledig gerenoveerd
 • SKK behaalt HKZ keurmerk
 • Kinderdagverblijf Skippy verhuist terug van tijdelijke locatie Waterloostraat naar Vredehofweg. Nu 4 groepen i.p.v. 3 groepen: 2x babygroep en 2x peutergroep.
 • Start NCKO monitor (kwaliteitsinstrument) om zo de pedagogische kwaliteit en de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen te bevorderen.
 • Verandering bestuursmodel SKK: start Raad van Toezicht model met directeur-bestuurder
 • Studiereis naar Pistoia
 • NSO de Speeltuin bestaat 10 jaar!
 • Het wordt steeds warmer: airco’s geplaatst in de dagverblijven
 • SKK focus nog meer op groene kinderopvang, buitenruimtes worden aangepast zodat kinderen meer op ontdekking kunnen en er wordt beleid gemaakt over risicovol spel.
 • Start samenwerkingsverband met kinderopvang van het Ronald Mc Donald huis Rotterdam.
 • Gebouw Kinderdagverblijf Skippy wordt aangekocht
 • SKK behaalt certificaat Meldcode
 • Montessori Peutergroep Kralingen bestaat 30 jaar
 • Start peutergym activiteiten: buiten en bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen: wekelijks sporten peuters onder leiding van een ‘sportmeester’
 • Introductie kinderopvangacademie voor permanente educatie van medewerkers
 • Betrokkenheid SKK bij stedenbouwkundige verkenning in het kader van stadion- en gebiedsontwikkeling Excelsior/ hoek Honingerdijk
 • Eerste signalen arbeidsmarktkrapte
 • Corona: noodopvang
 • Lancering SKK You tube kanaal zodat kinderen thuis betrokken blijven en hun medewerkers kunnen blijven zien (emotionele veiligheid)
 • SKK participeert in ontwikkelteam van Expertisecentrum Kinderopvang over Risicovol spel
 • NSO de Speeltuin breidt uit met 2e locatie in Kralingen aan de Assendelftstraat in schoolgebouw NPRS2
 • Start 2e groep op NSO-locatie Assendelftstraat
 • Opening 2e blokhut op terrein Speeltuin Kralingen, hier start een 6e groep op NSO-locatie Honingerdijk
 • SKK academie wordt SKK online voor medewerkers: één platform voor alle interne communicatie en pedagogisch ontwikkeling
 • SKK bestaat 20 jaar!!