Over ons

Natuurlijk is niets leuker dan thuis, maar we kunnen wel zorgen dat het bijna leuker is!

Samen beleven,
van elkaar leren

Voor ontwikkeling en heel veel plezier

stichting kinderopvang kralingen

Dat kinderen met plezier naar ons kinderdagverblijf komen, vinden wij het belangrijkst. Samen beleven met vriendjes, veel buiten spelen en jezelf ontwikkelen in kleine groepjes met lieve, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Onze activiteitenbegeleidster doet pre school activiteiten met de 3+ kinderen. Bij de Montessori Peutergroep leren kinderen het vooral zelf te doen en bij de naschoolse opvang mogen kinderen zelf kiezen aan welke (buiten)activiteit ze na school meedoen.

Dit vinden wij belangrijk

stichting kinderopvang kralingen
Pedagogisch beleid

Onze medewerkers leren de kinderen kennen door goed naar ze te luisteren en te kijken. Ieder kind is van nature leergierig en nieuwsgierig. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en geborgen voelen en geven hen de ruimte om de wereld te verkennen, dingen uit te proberen en nieuwe ervaringen op te doen. Door het samenzijn in groepjes leren de kinderen van elkaar, ze leren vriendjes te maken, weerbaar te worden en gaan samen op avontuur in fantasiespel binnen en vooral ook buiten. Klik hier voor ons pedagogisch beleid

Buitenspelen

Onze locaties zijn een groene oase in de stad, waardoor kinderen veel buiten spelen. Onze avontuurlijke tuinen zijn minimaal 3x zo groot als de norm in de sector. Uit onderzoek blijkt dat kinderen veel minder buitenspelen dan 30 jaar geleden terwijl buitenspelen zo veel bijdraagt aan de ontwikkeling. Buiten spelen kinderen vooral met elkaar, zoeken ze avontuur, leren ze de natuur kennen, risico’s inschatten en bewegen ze, goed voor de motorische ontwikkeling. Vooral voor jonge kinderen is bewezen dat buitenspelen een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling.
Daarbij is buitenlucht gezond, hoe heerlijk is het om de kinderen te zien genieten met een frisse blos op de wangen!

Activiteiten

Op onze locaties is een grote variatie aan activiteiten. Medewerkers bieden aan de hand van thema’s afwisselende activiteiten aan waarbij uiteenlopende vaardigheden gestimuleerd worden. Op de dagverblijven werken we daarnaast met een activiteitenbegeleidster voor de 3-jarigen, zo worden zij goed voorbereid op de basisschool. Onze vaste sportleraar verzorgt in het bijzijn van de pedagogisch medewerkers gymlesjes voor de kinderen. We hechten eraan dat kinderen dagelijks buitenspelen, dit stimuleert hun fantasie en motorische ontwikkeling en is bovenal gezond!

 

Bij de naschoolse opvang kunnen kinderen zelf kiezen uit creatieve, muzikale en sportieve activiteiten. Buitenspel en bewegen staan ook hier hoog in het vaandel. Onze locaties lenen zich hier met hun unieke buitenruimtes ook uitstekend voor.  Er worden dagelijks sporttrainingen verzorgd.

Communicatie met ouders

*Ouderportaal
Kinderen voeden we samen op, daarom vinden we een goed en open contact met ouders essentieel. 

 

Er is dagelijks contact tussen ouders en medewerkers over hoe de dag (of nacht thuis) verlopen is, we helpen je graag als er vragen zijn. Gedurende de dag blijf je op de hoogte via het ouderportaal over alles wat er met je kind gebeurt. We zetten hier ook regelmatig foto’s in. Verder vind je in het ouderportaal alle documenten terug die betrekking hebben op onze opvang.

 

*Oudercommissie

Iedere locatie heeft een oudercommissie die als inspraakorgaan voor de ouders fungeert. Voor meer informatie over de oudercommissie kun je terecht op de locatie.

 

*Klachten
SKK heeft een intern- en extern klachtenreglement. Als je een klacht hebt bespreek dit dan eerst met de medewerkers van de groep. Je kunt (daarna) uiteraard ook terecht bij de locatiemanager.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om direct gebruik te maken van de externe klachtenprocedure. SKK is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, www.degeschillencommissie.nl.

 

*Oudertevredenheid

Hoe beoordelen ouders onze kwaliteit
We horen graag wat ouders van onze dienstverlening vinden. Daarom voeren we na de eerste paar maanden telefonische klanttevredenheid onderzoeken uit. Wanneer een kind overgaat naar een volgende groep horen we ook graag hoe onze dienstverlening ervaren wordt. Via de volgende link kunnen reacties van onze klanten bekeken worden:
Voor Kinderdagverblijf Marijke: Beste kinderdagverblijf
Voor Kinderdagverblijf Skippy: Beste kinderdagverblijf

Wennen

We vinden het belangrijk dat kinderen geleidelijk wennen aan de kinderopvang. Nieuwe geluiden, een andere omgeving en bovenal het kennismaken met elkaar verdient wat extra aandacht. Daarom starten kinderen op de dagverblijven niet meteen met een hele dag (houd hier rekening mee als u weer aan het werkt gaat) . In overleg met jou worden er wenafspraken gemaakt. Klik hier voor ons wenbeleid of lees hier de blog over wennen.

Kwaliteit

*Kwaliteitssysteem HKZ en digitale werkomgeving
SKK werkt volgens HKZ normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), dit betekent dat de organisatie intern goed op orde is. Werkwijze en afspraken zijn vastgelegd in een digitaal handboek kwaliteit. Al deze informatie, werkinstructies en protocollen kunnen medewerkers in één oogopslag vinden in de digitale werkomgeving. Via de iPads, waar iedere groep mee werkt, wordt daarnaast de kind registratie bijgehouden en het ouderportaal bijgewerkt.

*Deskundigheid medewerkers
Bij SKK volgen alle medewerkers jaarlijkse trainingen in het kader van permanente educatie. Naast de vaste EHBO training werkt iedere medewerker aan eigen leerdoelen via de SKK Academie. Middels opdrachten en oa video interactie begeleiding worden medewerkers verder getraind in hun pedagogisch handelen. Hiervoor maakt SKK oa gebruik van de NCKO monitor. Onze pedagogisch coaches adviseren en ondersteunen de medewerkers in hun handelen.

Zorgen om een kind

Wanneer we ons zorgen maken om een kind bespreken we dat met de ouders. In overleg bekijken we of een kind extra begeleiding nodig heeft.

Bij een vermoeden van kindermishandeling wordt onze aandacht functionaris ingeschakeld die indien nodig het stappenplan volgt van het Keurmerk Meldcode Kindermishandeling en/of een signaal afgeeft in het Rotterdamse Signaleringssysteem kindermishandeling (SISA).  

Beleid veiligheid en gezondheid

SKK vindt het belangrijk dat kinderen ontdekken en beleven. Wij geven ze de ruimte om hun talenten te ontwikkelen, te bewegen en te groeien. Groeien gaat (soms letterlijk) met vallen en opstaan. We maken voortdurend een inschatting van de risico’s waardoor we té gevaarlijke situaties proberen te voorkomen. We willen en kunnen kinderen echter niet overal tegen beschermen. Ontwikkelen betekent ook ruimte, de wereld ontdekken. Kleine ongelukjes, zoals schrammen of builen, horen hierbij. We leren kinderen stap voor stap omgaan met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich mee brengen. Zo leren ze hun eigen grenzen kennen en verleggen.

Klik hier voor ons beleid Veiligheid en Gezondheid.

Uiteraard voldoen onze locaties aan de wettelijke eisen van (brand) veiligheid. Daarnaast beschikken onze medewerkers over een EHBO diploma en zijn er BHVers. Op de dagverblijven werken we met een toegangscode. Vanzelfsprekend voldoen we aan het vier ogen principe waarbij er altijd een volwassene moet kunnen meekijken en meeluisteren.

De hygiëneregels zijn vastgelegd en worden jaarlijks getoetst. Verder doen we het volgende:
*we ventileren continu
*CO2 meters bewaken de luchtkwaliteit
*vaste groepshulpen verschonen wekelijks de bedjes en het speelgoed
*voor en na t eten en buitenspelen: handjes wassen
*dagelijks schoonmaak door een gespecialiseerd bedrijf
*airconditioning zorgt er zomers voor dat ruimtes koel en fris blijven

Lees ook de blog op onze pagina Nieuws op deze website

Voeding

Bij SKK krijgen kinderen een gevarieerd aanbod van gezonde voeding. We gaan ervan uit dat kinderen voordat ze naar ons toe komen thuis ontbeten hebben.  Op de dagverblijven kan er voor kinderen vanaf 1 jaar een keuze gemaakt worden tussen een broodmaaltijd of warm eten als lunch. Onze medewerkers eten samen met de kinderen en stimuleren hen zelf te eten.  Klik hier voor ons voedingsbeleid

GGD

Inspectierapporten GGD

De GGD ziet toe op de kwaliteit van kinderopvangorganisaties. Via de link hieronder kunt u via het landelijk register kinderopvang de GGD inspectierapporten per locatie inzien.

LRK nummers (nodig voor Kinderopvangtoeslag)

KDV Marijke: 770078722

KDV Skippy: 961976287

MPK: 228890809

NSO de Speeltuin, locatie Honingerdijk: 221585163

NSO de Speeltuin, locatie Assendelftstraat: 217371292

Onze medewerkers

Maak kennis met een aantal van onze medewerkers

stichting kinderopvang kralingen

Stichting Kinderopvang Kralingen werkt uitsluitend met gekwalificeerd personeel. We streven naar een mix op MBO- en HBO niveau. Pedagogische ondersteuning vinden onze medewerkers in de vorm van permanente educatie via de SKK academie, een online leer systeem waarin ze deskundig advies krijgen over pedagogische vraagstukken.
Bij Stichting Kinderopvang Kralingen werken meerdere pedagogisch coaches, op elke locatie een locatiemanager en iedere locatie wordt ondersteund door een groepshulp, huishoudelijk medewerker en vrijwilligers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Melanie

Locatiemanager Kinderdagverblijf Marijke

Khalida

Khalida

Pedagogisch medewerker
baby’s

Maya

Maya

Pedagogisch medewerker
peuters

Ida 15-2-24

Ida

Pedagogisch coach

diaz de boer

Diaz

Pedagogisch medewerker
NSO en kinderdagverblijven

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marjan

Babette

Babette

Pedagogisch medewerker 
baby’s

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laura

Operationeel manager

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nancy

Medewerker 
Planning en Plaatsing

Saskia

Kwaliteitsadviseur
Stichting Kinderopvang Kralingen

logo-wit

Stichting Kinderopvang Kralingen werkt samenwerken met het Ronald McDonald huis

Stichting Kinderopvang Kralingen is er trots op dat zij gevraagd is een samenwerking aan te gaan met Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, gelegen naast het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Hiertoe levert de stichting haar expertise op het gebied van kinderopvang ten aanzien van het zogeheten Speeldek. Het Ronald McDonald Huis biedt op het Speeldek aan broertjes en zusjes van zieke kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar de mogelijkheid om de dag of een deel van de dag door te brengen. Zo kunnen hun ouders even alle aandacht aan het zieke kind geven. Stichting Kinderopvang Kralingen heeft een adviserende en coachende rol ten aanzien van het (beleid op het) Speeldek.

stichting kinderopvang kralingen

Komen jullie langs voor een kennismaking?