De kracht van buitenspelen – risicovol spel

‘Durf risico te nemen’ over risicovol spel thuis en in de kinderopvang

In onze vorige blog ‘De kracht van het buitenspelen’ vertelde ik, Melanie van Dijk, pedagogisch medewerker bij de Naschoolse opvang en de peuteropvang van Stichting Kinderopvang Kralingen alles over het belang van bewegen en buiten spelen. Bij het buiten spelen komen natuurlijk risico’s kijken. Daarbij is het als ouder belangrijk om je kind soms ruimte te geven. Benieuwd waarom? Lees met ons mee!

Risicovol spelen

Stel je voor dat je peuter van drie bedenkt dat hij dat hoge klimrek in de speeltuin gaat beklimmen. Tja, wat doe je dan? Natuurlijk is je eerste reactie om hem van het klimrek af te halen en te zeggen ‘doe maar niet’, want je wilt ten slotte dat je kind tijdens het buiten spelen veilig is. Je kind wil jou juist laten zien dat hij/zij zelf instaat is om dat klimrek te trotseren, risico te nemen met het spelen en daarmee zijn eigen vaardigheden op de proef te stellen. Soms is het laten zien daarvan nog belangrijker voor je kind dan de daadwerkelijke daad.

Ruimte geven tijdens het buiten spelen

Risicovol spel houdt dus in om je kind ruimte te geven om de grenzen op te zoeken van zijn vaardigheden en deze steeds een stukje verder te ontwikkelen. Kinderen ontdekken hun grenzen en ontwikkelen veerkracht. Om groot te worden, moet je leren omgaan met risico’s en zelf oplossingen bedenken. Het is goed voor de zelfredzaamheid. Natuurlijk is het de bedoeling dat de veiligheid van je kind en de omgeving gewaarborgd wordt. Uit angst dat het kind wat overkomt ontnemen we het kind het recht om leren om te gaan met risico’s en zelf oplossingen te bedenken.

Risico’s nemen hoort bij het leven, zonder risico’s ontdekken we geen nieuwe dingen en leren we nooit te falen of trots te zijn op nieuwe prestaties. We kunnen ook zeggen ‘ieder kind heeft recht op zijn eigen bult’. Want natuurlijk zorgen we ervoor dat er zich geen levensbedreigende situaties voor doen en dat je kind uiteindelijk veilig is tijdens het buiten spelen. Maar een bult is áltijd te herstellen.

De truc voor veilig spelen

Als pedagogisch medewerker is het belangrijk kinderen te stimuleren om deze risico’s aan te durven gaan tijdens het buiten spelen en ze hier de ruimte voor te geven. Dit is soms best lastig omdat je te maken hebt met kinderen die niet van jezelf zijn en ook te maken hebt met meerdere kinderen waardoor je extra bewust wilt zijn van veilig spelen. Steven Pont een pedagoog (o.a. bekend van tv) die bij Stichting Kinderopvang Kralingen op onze jaarlijkse beleidsdag een aantal lezingen heeft gegeven heeft hier een goede truc voor,

2 X NEE = JA!’
1. Is het levens gevaarlijk?
2. Heeft de omgeving er last van?
Bij twee keer nee laat het kind dan vooral die risico’s nemen bij het buiten spelen! Als het mis gaat ben jij er als ouder of pedagogisch medewerker als veilig en warm vangnet. Op naar de volgende ervaring!

Melanie van Dijk is pedagogisch medewerker bij de Naschoolse opvang en de peuteropvang van Stichting Kinderopvang Kralingen.