Waarom SKK het belangrijk vindt dat er mannen en vrouwen in de Kinderopvang werken

Waarom SKK het belangrijk vindt dat er zowel vrouwen als mannen in de kinderopvang werken.

De kinderopvang is een belangrijke opvoedingsomgeving. Wij vinden het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar in de interactie, spel en zorg die zij bieden. Vrouwen zijn bijvoorbeeld eerder geneigd om gevaar te zien waardoor zij kinderen sneller corrigeren dan mannen. Dit kan kinderen remmen in hun ontdekkingsdrang en ontwikkeling. De interactie en zorgstijl van vrouwen sluiten aan bij traditioneel ‘meisjesgedrag’. Kinderen die zich rustig kunnen vermaken worden door hen aangemoedigd, maar ‘jongensgedrag’ – dat zich meer dan bij meisjes uit in rondrennen en veel geluid maken – wordt snel gezien als lastig en wordt door vrouwen van nature eerder gecorrigeerd dan door mannen. Mannelijke en vrouwelijke pedagogisch medewerkers kunnen elkaar aanvullen en de blik op het kind verruimen.
In de opvang krijgen kinderen te maken met meerdere types vrouwelijke rolmodellen en daardoor met een gevarieerd vrouwbeeld. Door de lage representatie van mannen krijgen ze niet met die variëteit aan mannen te maken. Dat kinderen met beide rolmodellen in aanraking komen is belangrijk want dat heeft een sterke, positieve invloed op de ontwikkeling van de identiteit van een kind. Mannen brengen echt iets anders mee op de groep. Zij doen vaak andere activiteiten met kinderen dan hun vrouwelijke collega’s. Als er mannen en vrouwen op de groep werken zorgt dat voor een betere balans. Ieder persoon, ongeacht geslacht, heeft zijn eigen, unieke interesses en manier van contact maken met kinderen. Door een inclusieve en diverse omgeving in de kinderopvang te creëren worden deze verschillende eigenschappen benut.

SKK wil deze diversiteit graag bieden en er hiermee voor zorgen dat kinderen te maken krijgen met een uitdagende omgeving waarin ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, beleven en plezier kunnen maken.