Waarom Kinderopvang Kralingen zo graag vaste medewerkers inzet

Bij SKK willen we altijd zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen. Daarom willen we je graag meer vertellen over ons beleid rondom het gebruik van uitzendkrachten en ZZP’ers.

Krapte op de arbeidsmarkt

We begrijpen dat in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt uitzendbureaus en zelfstandig ondernemers vaak benaderd worden om bij te springen. Toch kiezen wij er bewust voor om geen gebruik te maken van inleen personeel.

Bij SKK hebben we namelijk ons eigen team van medewerkers in dienst, die we roulerend kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Deze medewerkers zijn bekend met ons pedagogisch beleid en de visie van SKK. Ze kennen de collega’s en de kinderen en hun ouders goed, waardoor ze volledig deel uitmaken van ons team.

Wel roulerend personeel

Door gebruik te maken van roulerend personeel, kunnen onze medewerkers met een gerust hart hun groep achterlaten wanneer ze een verlofdag of vakantie hebben. Dit zorgt voor continuïteit en een veilige omgeving voor de kinderen.

Bovendien doen onze roulerend medewerkers ervaring op bij al onze locaties, waardoor ze niet alleen kennis maken met de kinderdagverblijven maar ook met de naschoolse opvang. Wanneer er zich een vacature op een groep voordoet, kunnen roulerend medewerkers vaak doorstromen naar een vaste groep.

Continuïteit, veiligheid en bekende gezichten

Kortom, bij SKK hebben we bewust gekozen voor een eigen team van medewerkers in plaats van het inzetten van uitzendkrachten en ZZP’ers. Dit zorgt voor continuïteit, een veilige omgeving voor de kinderen en medewerkers die goed bekend zijn met onze visie en pedagogisch beleid.

Vragen?

Heb je vragen over onze aanpak of het beleid? We beantwoorden je vragen met alle plezier!